EN

LDA SERTİFİKASYON NEDİR?

Hem bireysel, hem kurumsal eğitim programlarınızda öğrenci, mezun ve katılımcılarınıza resmi eğitim belgesi olarak vereceğiniz üzerinde kuruluşunuzun adı logosu ile eğitmen isminizin bulunduğu “INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION” tüm dünyada geçerli belgelendirme hizmeti sunmaktayız.

Akreditasyon nedir?

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) internet sitesinde akreditasyon, “Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı” olarak tanımlanıyor.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul gören gereklilikler esas alınarak gerçekleştiriliyor

Verdiğiniz eğitimleri,danışanlarınızın edindikleri yeterliliklerin belgelendirmelerini barkodlu sertifika ile artık tüm dünyada çevrimiçi sorgulama yapılabilen INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION ile sağlayın.

“INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION” NAC akrediteli ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak isteyen kurum ve kuruluşlar müşteri odaklı üretime başlamışlar ve bu aşamadan sonra “Kalite Yönetim Sistemi” kavramı ortaya çıkmıştır. ISO 9001 bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

“INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION” ISO 9001 standartına sahiptir.

ISO 29993 - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi standartı, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Bu standart aynı zamanda kuruluşun artan kalitenin sonucu elde edileceği karlılığının yanı sıra, yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylık sağlamakta ve şeffaflığın artırılmasında, öğrenme hizmetleri açısından dünya çapında bir karşılaştırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır.

ISO 29993 standartının amacı, kaliteli mesleki uygulama ve performansı için genel bir model sağlamak ve öğrenme hizmeti sağlayıcıları (LSP) ve bunların müşterileri için yaygın eğitim, öğretim ve gelişimin tasarımında, geliştirilmesinde ve verilmesinde ortak bir referans temin etmektir.

Bu standart, öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) yeterlilikleri üzerine odaklandığından dolayı, kuruluşlara ya da bireylere; yeterlilik ve kabiliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir öğrenme hizmeti sağlayıcısı (LSP) seçmelerine yardımcı olur ve öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) belgelendirilmesi için kullanılabilir.

“INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION” ISO 29993 standartına sahiptir.

“INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION” olarak ISO 9001 ve ISO 29993 sertifikasına sahip bir kuruluş olarak, sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız. Verdiğiniz eğitimleri, danışanlarınızın edindikleri yeterliliklerin belgelendirmelerini barkodlu sertifika ile artık tüm dünyada çevrimiçi sorgulama yapılabilen INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION ile sağlayın.

INTERNATIONAL LDA CERTIFICATION;

Doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlar,

Eğitim hizmetlerinin şeffaflığını ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar,

Eğitim modellerinin risk yönetim çerçevesi ile ele alınmasını sağlar,

Organizasyonel etkinliği artırmak suretiyle iş süreçlerinde iyileştirme sağlar.